Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vết thương trong em

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0945***646

Vết thương trong em

Y Phụng

Vết thương trong em

0982***513

Vết thương trong em