Vì Anh Thương Em (Karaoke) - Phan Duy Anh

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0902***485

Vì Anh Thương Em (Karaoke) - Phan Duy Anh

0354***772

Vì Anh Thương Em (Karaoke) - Phan Duy Anh

Chí Công

Vì Anh Thương Em (Karaoke) - Phan Duy Anh