Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vì Một Người Ra Đi Karaoke | Ưng Hoàng Phúc

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0818***112

Vì Một Người Ra Đi Karaoke | Ưng Hoàng Phúc

2930921

Vì Một Người Ra Đi Karaoke | Ưng Hoàng Phúc

2930051

Vì Một Người Ra Đi Karaoke | Ưng Hoàng Phúc