Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vì tôi còn sống

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0779***542

Vì tôi còn sống

0968***491

Vì tôi còn sống

Giang Huong Lam

Vì tôi còn sống