Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vì yêu cứ đâm đầu (#VYCDĐ) - MIN x Đen x Justatee [Acoustic Karaoke Beat]

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0786***747

Vì yêu cứ đâm đầu (#VYCDĐ) - MIN x Đen x Justatee [Acoustic Karaoke Beat]

0387***280

Vì yêu cứ đâm đầu (#VYCDĐ) - MIN x Đen x Justatee [Acoustic Karaoke Beat]

2223821

Vì yêu cứ đâm đầu (#VYCDĐ) - MIN x Đen x Justatee [Acoustic Karaoke Beat]