Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Viên đá nhỏ - Karaoke - Hải Băng

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0389***907

Viên đá nhỏ - Karaoke - Hải Băng

1832412

Viên đá nhỏ - Karaoke - Hải Băng

0377***531

Viên đá nhỏ - Karaoke - Hải Băng