[Vietsub] Cánh Bướm Trong Mưa - 雨蝶 - Lý Dực Quân - Hoàn Châu Cách Cách I OST

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.