Vợ tuyệt vời nhất

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Thiện Tuân

Vợ tuyệt vời nhất

0359***183

Vợ tuyệt vời nhất

Hà Trần

Vợ tuyệt vời nhất