Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Vợ Tuyệt Vời Nhất Karaoke (beat chuẩn) - Vũ Duy Khánh

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0985***031

Vợ Tuyệt Vời Nhất Karaoke (beat chuẩn) - Vũ Duy Khánh

0704***671

Vợ Tuyệt Vời Nhất Karaoke (beat chuẩn) - Vũ Duy Khánh

0962***395

Vợ Tuyệt Vời Nhất Karaoke (beat chuẩn) - Vũ Duy Khánh