Bản thu lỗi hoặc không có link bản thu

Record error

VÙNG KÝ ỨC - Chillies (Karaoke Beat) | MenDevils

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0343***622

VÙNG KÝ ỨC - Chillies (Karaoke Beat) | MenDevils

0343***622

VÙNG KÝ ỨC - Chillies (Karaoke Beat) | MenDevils

2766317

VÙNG KÝ ỨC - Chillies (Karaoke Beat) | MenDevils