Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

WE DON'T TALK ABOUT BRUNO - [From "Encanto"] (KARAOKE VERSION)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2466955

WE DON'T TALK ABOUT BRUNO - [From "Encanto"] (KARAOKE VERSION)

2420599

WE DON'T TALK ABOUT BRUNO - [From "Encanto"] (KARAOKE VERSION)

2410277

WE DON'T TALK ABOUT BRUNO - [From "Encanto"] (KARAOKE VERSION)