Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

We wish you a merry christmas (landscape)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Son Thai

We wish you a merry christmas (landscape)

Quang Huân

We wish you a merry christmas (landscape)

3022468

We wish you a merry christmas (landscape)