Xa muôn trùng mây

Địa điểm: Vincom Phạm Ngọc Thạch, Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0978***565

Xa muôn trùng mây

0168***7263

Xa muôn trùng mây

0389***198

Xa muôn trùng mây