Xiao Xing Yun _ 小幸运 _ 女版伴奏 Karaoke (ROM/中)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Thùy

Xiao Xing Yun _ 小幸运 _ 女版伴奏 Karaoke (ROM/中)

2522118

Xiao Xing Yun _ 小幸运 _ 女版伴奏 Karaoke (ROM/中)

2462424

Xiao Xing Yun _ 小幸运 _ 女版伴奏 Karaoke (ROM/中)