Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Xin đừng hỏi tại sao Đinh Ứng Phi Trường karaoke

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2923578

Xin đừng hỏi tại sao Đinh Ứng Phi Trường karaoke

0816***996

Xin đừng hỏi tại sao Đinh Ứng Phi Trường karaoke

0947***398

Xin đừng hỏi tại sao Đinh Ứng Phi Trường karaoke