Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yesterday once more

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hương

Yesterday once more

1698779

Yesterday once more

0395***738

Yesterday once more