Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yêu em dại khờ (Acoustic vesion)

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0943***275

Yêu em dại khờ (Acoustic vesion)

Trần Thái Hiệp

Yêu em dại khờ (Acoustic vesion)

0935***176

Yêu em dại khờ (Acoustic vesion)