Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yêu là phải thương (mashup)

Địa điểm: LOTTE VŨNG TÀU, Đường Thi Sách, Phường 8,, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0905528411

Yêu là phải thương (mashup)

Có Môt Điêu Em Không Biết

Yêu là phải thương (mashup)

0398***847

Yêu là phải thương (mashup)