Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3161880

Yêu một người sao buồn đến thế

0363***239

Yêu một người sao buồn đến thế

0966***553

Yêu một người sao buồn đến thế