Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2555497

Yêu một người sao buồn đến thế

2549566

Yêu một người sao buồn đến thế

0792***701

Yêu một người sao buồn đến thế