Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0969***549

Yêu một người sao buồn đến thế

Hoai Dien

Yêu một người sao buồn đến thế

2505761

Yêu một người sao buồn đến thế