Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2560642

Yêu một người sao buồn đến thế

2555497

Yêu một người sao buồn đến thế

2549566

Yêu một người sao buồn đến thế