Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2830141

Yêu một người sao buồn đến thế

2830099

Yêu một người sao buồn đến thế

2826156

Yêu một người sao buồn đến thế