Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0379***096

Yêu một người sao buồn đến thế

2560642

Yêu một người sao buồn đến thế

2555497

Yêu một người sao buồn đến thế