Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0379***096

Yêu một người sao buồn đến thế

2560642

Yêu một người sao buồn đến thế

2555497

Yêu một người sao buồn đến thế