Yêu một người sao buồn đến thế

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0983893814

Yêu một người sao buồn đến thế

0983893814

Yêu một người sao buồn đến thế

0383***518

Yêu một người sao buồn đến thế

Các bản thu gần đây