Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yêu một người vô tâm

Địa điểm: BigC Go Nha trang, Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0985***386

Yêu một người vô tâm

Anna

Yêu một người vô tâm

0385***543

Yêu một người vô tâm