Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

/ yêu xa khó lắm người ơi…/ Mình Xa Mình Yêu - Juun Đăng Dũng | (slowed)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.