Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yume To Hazakura (夢と葉桜) - Kurenai Karaoke (Romanji + Lời Việt)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3157648

Yume To Hazakura (夢と葉桜) - Kurenai Karaoke (Romanji + Lời Việt)

3141446

Yume To Hazakura (夢と葉桜) - Kurenai Karaoke (Romanji + Lời Việt)

0977***156

Yume To Hazakura (夢と葉桜) - Kurenai Karaoke (Romanji + Lời Việt)