Các thành viên khác cùng hát bài "Em ngày xưa khác rồi"

0934***791

Em ngày xưa khác rồi

0904***599

Em ngày xưa khác rồi

0971***293

Em ngày xưa khác rồi

0902***142

Em ngày xưa khác rồi

Thỏ móm

Em ngày xưa khác rồi

Bé Trần

Em ngày xưa khác rồi

0961***461

Em ngày xưa khác rồi

0764***142

Em ngày xưa khác rồi

0963***509

Em ngày xưa khác rồi

0364***488

Em ngày xưa khác rồi

0905***209

Em ngày xưa khác rồi

0908***090

Em ngày xưa khác rồi

0936***918

Em ngày xưa khác rồi

0383***846

Em ngày xưa khác rồi

0989***450

Em ngày xưa khác rồi

Tuyết Linh Bùi

Em ngày xưa khác rồi

0916***229

Em ngày xưa khác rồi

0819***979

Em ngày xưa khác rồi

0905***509

Em ngày xưa khác rồi

Võ Thị Thanh Mai

Em ngày xưa khác rồi

0356***269

Em ngày xưa khác rồi

0947***986

Em ngày xưa khác rồi

0946***349

Em ngày xưa khác rồi

0907***679

Em ngày xưa khác rồi

0975***210

Em ngày xưa khác rồi

0923***302

Em ngày xưa khác rồi

0973***288

Em ngày xưa khác rồi

0789***985

Em ngày xưa khác rồi