Các thành viên khác cùng hát bài "(Kara Vietsub) Because i'm stupid - Kim Hyun Joong"

Bao Lam

(Kara Vietsub) Because i'm stupid - Kim Hyun Joong

0909***722

(Kara Vietsub) Because i'm stupid - Kim Hyun Joong

0913261585

(Kara Vietsub) Because i'm stupid - Kim Hyun Joong

0913261585

(Kara Vietsub) Because i'm stupid - Kim Hyun Joong

Sang Phan Truong

(Kara Vietsub) Because i'm stupid - Kim Hyun Joong