Vincom Thái Bình

460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

Xem địa điểm