HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN OKARA VIP

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN OKARA VIP

16:08 21/08/2019
  • Đăng ký trên OKARA BOX

Hướng dẫn đăng ký tài khoản OKARA VIP trên booth Okara

 

  •  Nhận VIP CODE

Áp dụng từ ngày 20/08/2019