Vincom Việt Trì - Tầng 1

Phố Đoàn Kết, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

Xem địa điểm