Vincom Rạch Giá

Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

Xem địa điểm