Vincom Trần Phú Bạc Liêu

15 Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu, Bạc Liêu

Xem địa điểm