3107 - Nâu x Duongg | Beat Acoustic Karaoke

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0356***810

3107 - Nâu x Duongg | Beat Acoustic Karaoke

2392296

3107 - Nâu x Duongg | Beat Acoustic Karaoke

0977***486

3107 - Nâu x Duongg | Beat Acoustic Karaoke