[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

Địa điểm: Lotte Phan Thiết, Khu dân cư Hùng Vương I, Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2558956

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

2558970

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC

2558993

[KARAOKE] Nàng Thơ - Hoàng Dũng | KARAOKE - BEAT GỐC