Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ai là người thương em

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3165215

Ai là người thương em

3164898

Ai là người thương em

0943***897

Ai là người thương em