Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ấn nút nhớ... Thả giấc mơ

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0768***851

Ấn nút nhớ... Thả giấc mơ

0782***466

Ấn nút nhớ... Thả giấc mơ

0938***459

Ấn nút nhớ... Thả giấc mơ