Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | Anh có thể đừng rời xa em được không? | Lời Việt | BEAT CHUẨN

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0362***388

KARAOKE | Anh có thể đừng rời xa em được không? | Lời Việt | BEAT CHUẨN

3022934

KARAOKE | Anh có thể đừng rời xa em được không? | Lời Việt | BEAT CHUẨN

3014983

KARAOKE | Anh có thể đừng rời xa em được không? | Lời Việt | BEAT CHUẨN