Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh đếch cần gì nhiều ngoài em

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Đức Mạnh

Anh đếch cần gì nhiều ngoài em

0993***789

Anh đếch cần gì nhiều ngoài em

0988***908

Anh đếch cần gì nhiều ngoài em