Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh không muốn bất công với em

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Anh Chelsea

Anh không muốn bất công với em

0984***510

Anh không muốn bất công với em

Nguyễn Nhật Linh

Anh không muốn bất công với em