Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh là ai » Phương Ly ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar Tone nữ by Trịnh Gia Hưng

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hoàng

Anh là ai » Phương Ly ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar Tone nữ by Trịnh Gia Hưng

Lệ Nguyễn

Anh là ai » Phương Ly ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar Tone nữ by Trịnh Gia Hưng

Lệ Nguyễn

Anh là ai » Phương Ly ✎ acoustic Beat | Karaoke guitar Tone nữ by Trịnh Gia Hưng