Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Beat Full] Cả Một Trời Thương Nhớ- Hồ Ngọc Hà

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0934***791

[Karaoke Beat Full] Cả Một Trời Thương Nhớ- Hồ Ngọc Hà

0906***191

[Karaoke Beat Full] Cả Một Trời Thương Nhớ- Hồ Ngọc Hà

0332***002

[Karaoke Beat Full] Cả Một Trời Thương Nhớ- Hồ Ngọc Hà