Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh muốn em sống sao

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tuyet Hin

Anh muốn em sống sao

Thể Lùn

Anh muốn em sống sao

0355***432

Anh muốn em sống sao