Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ánh nắng của anh

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0906***860

Ánh nắng của anh

0839***916

Ánh nắng của anh

0961***099

Ánh nắng của anh