Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Anh nhà ở đâu thế

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4167634

Anh nhà ở đâu thế

0858***124

Anh nhà ở đâu thế

0911***654

Anh nhà ở đâu thế