Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh ơi ở lại

Địa điểm: Vincom Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3158283

Anh ơi ở lại

0867***728

Anh ơi ở lại

3158113

Anh ơi ở lại