Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Yêu lại từ đầu

Địa điểm: Funny Vincom Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0796***858

Yêu lại từ đầu

0354***521

Yêu lại từ đầu

Du Xinh Gái

Yêu lại từ đầu